Keynotes & Workshops

Keynotes

  • Fuertes-Alpiste, M. (2018). El futur de l’educació. Tecnoesperança o tecnodesesperació?. Facultat d’Educació, Universitat Internacional de Catalunya. 21st March 2018.
  • Fuertes-Alpiste, M. (2018). Digital Storytelling. Usos i possibilitats dels relats digitals en l’àmbit socioeducatiu. Grup Innovació Docent sobre Narratives Digitals en Educació Social. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.  Universitat de Girona, 17th January 2018.
  • Fuertes-Alpiste, M. (2017). Usos, possibilitats i límits de les TIC en Educació. Facultat d’Educació, Universitat Internacional de Catalunya. 15th March 2017.
  • Fuertes, M. (2014).  Els Relats digitals de tipus personal en contextos socioeducatius. Primavera Pedagògica, VII Edició. Societat Catalana de Pedagogia, Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 7th & 8th May 2014

Workshops & Courses

  • Fuertes-Alpiste, M. & Molas-Castells, N. (2018). La incorporació de les TIC a la docència: ús educatiu de les noves tecnologies. Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Barcelona, 2, 3 i 4 de juliol de 2018 (La Salle Bonanova).
  • Londoño  Monroy, G. & Fuertes Alpiste, M. (2012). Introducción al relato digital personal en procesos educativos.  International Conference on Digital Storytelling.  The Inter-university Institute for Applied Modern Languages of the Comunitat Valenciana (IULMA) & Departament de Filologia Anglesa i Alemanya – Universitat de València. Valencia, Spain: 23rd March 2012.
  • Rodríguez Illera, J. L. & Fuertes-Alpiste. (2010). Laboratorio sul Digital Storytelling. Erasmus Intensive Programme Life Long Learning ‘Metodogie Didattiche innovative per la didattica degli Adulti’. Università di Foggia (Italy). January 2010.